zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » כל הקבצים במרכז ההדרכה

כל הקבצים במרכז ההדרכה חיפוש
סה"כ 3127 קבצים במרכז ההדרכה, עמוד מס' 313 מתוך 313 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ מעורבות חברתית בגבולות לגיטימיים
בחינה אישית של הגבולות הלגיטימיים לביטויי מעורבות והכרות עם כלים/דרכים למעורבות חברתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(82 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס מאגף חינוך, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדור אחריות חברתית

מערך פעילות קובץ מעורבות או התערבות?
גיבוש תפיסה מנחה סביב מעורבות הצופים בקהילה, התמודדות ערכית עם דילמות העולות ממפגש עם קהילה ובחינת היכולת להשפיע בקהילה.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס מאגף חינוך, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדור אחריות חברתית

הצעת פעילות קובץ כמה זה שווה לנו?
מטרת הפעילות הנה לחזק בקרב החניכים את המודעות לחשיבותו של עיקרון " שוויון ההזדמנויות" ולטפח בקרב החניכים רגישות למצבים של פגיעה בעיקרון "שוויון ההזדמנויות".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדור שיוויון הזדמנויות

הצעת פעילות קובץ הגשמה בתנועת הצופים
החניך יוכל לקשר בין בעיות בחברה הישראלית לבין אפשרויות הגשמה בתנועה, ילמד כי קיימות אופציות רבות להגשמה בצופים וילמד על קבוצות המגזרים השונות בתנועת הצופים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(100 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדור דרך המשך

הצעת פעילות קובץ דילמות עם היציאה לשנת שירות
החניכים יבינו מהו תהליך קבלת ההחלטות, שעליהם לעבור, יקבלו כלים להתמודדות עם תהליך ההתלבטות, יבררו מהם המניעים שלהם לצאת לשנת שירות ויערכו לקראת פעולות המגזרים ושבת מגזרים, בכדי לקבל תמונה יותר רחבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(142 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדור דרך המשך

מערך פעילות קובץ בעיות מוקד בחברה הישראלית ואחריות חברתית
החניך יתוודע לקיומן של קבוצות בחברה ויברר מהי ההשתייכות האישית שלו למעגלים החברתיים השונים, יתעמת עם בעיות מוקד בחברה הישראלית ויפנים את המעורבות החברתית הנדרשת ממנו כחבר שכב"ג בתנועת הצופים, וכאזרח במדינת ישראל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(101 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדורים הבאים: אחריות חברתית , אחריות אישית

הצעת פעילות קובץ לקיחת אחריות
חברי תנועת הצופים ייקחו חלק פעיל ואחריות על תפקידם החינוכי בחברה. החניך יקבל חיזוק ליכולות ולכישורים הקיימים ויפתח יכולות נוספות לגבי ההתמודדות שלו ולגבי עזרה ולקרובים לו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים, פורסם באתר ביום 2/1/2005 ושובץ במדורים הבאים: אחריות חברתית , אחריות אישית

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור מסויים
במרכז כולו

| 312 | 311 | 310 | 309 | 308 313

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם