zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ה » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ה 5 פעילויות
ה 5 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(253 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-ה 5 הצופה מועיל בחברה אוהב עבודה ועוזר לזולת הצופה
ה 5 נספח ה 5 הצופה מועיל בחברה אוהב עבודה ועוזר לזולת הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם איפה זה פוגש אותי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מה קורה בשכונתי
ה 5 נספח-מה קורה בשכונתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מהו שוויון הזדמנויות
ה 5 נספח-מהו שוויון הזדמנויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(660 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מהי קיימות אקולוגית
ה 5 נספח-מהי קיימות אקולוגית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(50 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מהי האוכלוסיה המבוגרת בחברה שלנו ,ומהם האתגרים העומ
ה 5 נספח-מהי האוכלוסיה המבוגרת בחברה שלנו ,ומהם האתגרים העומדים בפניה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מיהו נחשון
ה 5 נספח-מיהו נחשון
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-מה מפריע לי בשבט ומה אני יכול לעשות בנידון
ה 5 נספח-מה מפריע לי בשבט ומה אני יכול לעשות בנידון
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ה 5 נספח-געגוע
ה 5 נספח-געגוע
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו