zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ו » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ו 5 פעילויות
ו 5 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(185 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-האם אושר=עושר?
ו 5 נספח-האם אושר=עושר?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(50 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-כיצד אנו מציינים את העצבות שלנו
ו 5 נספח-כיצד אנו מציינים את העצבות שלנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(87 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול
ו 5 נספח-מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(53 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-מה המטרה בטקסי התבגרות
ו 5 נספח-מה המטרה בטקסי התבגרות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(49 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-מה השתנה בנו בשנה האחרונה
ו 5 נספח-מה השתנה בנו בשנה האחרונה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-אז מה היה לנו השנה ומה מחכה לנו שנה הבאה?
ו 5 נספח-אז מה היה לנו השנה ומה מחכה לנו שנה הבאה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(226 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

נספח קובץ ו 5 נספח-איך עשייה יכולה לשנות מציאות
ו 5 נספח-איך עשייה יכולה לשנות מציאות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(99 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 14/12/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו