zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - כללי » נקודות מבט

נקודות מבט מדורי משנה
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מאמרים קובץ שבט וודקה - כתבה מלאה
"שבט וודקה" - כתבה מלאה שפורסמה במוסף 7 ימים בידיעות אחרונות ב6.1.2017
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(10,019 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ נספח לפעולה - דגם משקפיים
נספח לפעולה - דגם משקפיים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ נספח לפעולה - שירים
נספח לפעולה - שירים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

נספח קובץ פוסטים - תגובות לכתבה "שבט וודקה"
פוסטים - תגובות לכתבה "שבט וודקה"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,157 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

הצעת פעילות קובץ תגובה ופעולה כתגובה לכתבה על אלכהול בצופים
תגובה ופעולה כתגובה לכתבה על אלכהול בצופים - פורום מניעה מתן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(533 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/1/2017

תחום האלכוהול

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "נקודות מבט"
במרכז כולו