zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות » שכבה ז'

שכבה ז' חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת חותרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת חותרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(222 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "רובינזון בשניים"
חלק רביעי: "רובינזון בשניים" (רקע ומטרות הפעילות), יום הפעילות, סיום והפעילות לאחריה, הוראות בטיחות, נספחים (משימות, בניית כירה, הכנת כלי עבודה, הכנת אלונקות, ציוד וחומרים, משימות הפתעה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,773 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "עד קצה המסלול"
חלק שני: "עד קצה המסלול" (רקע ומטרות הפעילות), הכנה מקודמת, בניית המסלול, חניכי השכב"צ במסלול, הוראות בטיחות, נספחים (בנייה והפעלה של מתקנים, הליכת זיקית, בלוק נהגים, קפיצת טרזן, טיפוס מדרגה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: ניווט מצולעים
חלק שלישי: ניווט מצולעים (רקע ומטרות הפעילות), האזימוט, מדידת מרחק בצעדים כפולים, ניווט מצולעים, הוראות בטיחות, נספחים (אזימוט ומצפן פריזמטי, מדידת מרחק בצעדים כפולים, בניית מסלול ניווט מצולעים, ציוד והכנות מוקדמות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,884 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "מעל ומעבר"
חלק חמישי: "מעל ומעבר" (רקע ומטרות הפעילות), בניית עפיפונים, העפת עפיפונים, הוראות בטיחות, נספחים (חומרים וציוד, בנייה, דגמים מוצעים, כיצד מעיפים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,374 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה
חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה (רקע ומטרות הפעילות), בניית המטוס, המטוס כמשל, הוראות בטיחות, נספחים (ציוד, מיומנויות ותפקיד המדריך, דף הנחיות לתצפיתן)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(604 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים (יום אופנה צופי, התמצאות, הטיול הקצר, ספורט מחנאי ותושייה צופית, עזרה ראשונה, פעילות לילה, החומר הצופי לדרגה א', חותרים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ז'"
במרכז כולו