zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ו'

שכבה ו' מדורי משנה
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שכבה ו’ - מבוא למדריך
שכבה ו' - מבוא למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(791 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: מהי תקשורת?
החניך יגידר את המושג תקשורת. יבין את חשיבות ההקשבה כחלק מרכזי בתקשורת, ויבחן את הדרכים בהם אנשים מתקשרים איש עם רעהו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,822 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעוה 1 במערך ראשון לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(89 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: תקשורת ותרבות
החניך יבין את הקשר בין תקשורת ותרבות ויבין את החשיבות. החניך יבין כיצד משפיעים אמצעי התקשורת על תרבותנו ומה האמצעים לכך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,086 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: נספח
נספח לפעולה 10, מערך 1 לשכבה ו' בהדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(133 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה שנייה, מערך 1 לשכבה ו'. הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(137 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: אמצעי התקשורת
החניך יכיר כיצד פועלים אמצעי התקשורת השונים, ייחשף לתפקידם של אמצעי התקשורת השונים, יבין את המושג צריכה ביקורתית, וכי לכל אדם הזכות להביע דעתו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,425 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: משדרים חדשות
החניך יבחן את אורח החיים הגדודי והחדושת האקטואליות שלו. יתנסה ביצירת מידע חדשותי, יבין כי לכל אדם הזכות להביע דעתו, החניך יפתח את מגוון יכולותיו ויביאן לידי ביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,046 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מוות וחיים ביד הלשון
החניך יכיר את משמעות הפתגם, יכיר מצבים קשורים, יבחן ההשלכות של המצבים עליו ועל חבריו, ויבין את חשיבות לקיחת האחריות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3, מערך 1 לשכבה ו - הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(768 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ו'"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>