zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט'

שכבה ט' מדורי משנה
סה"כ 104 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 11 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שכבה ט’ - מבוא למדריך
שכבה ט' - מבוא למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(818 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(9,613 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 24. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(621 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: מה נתנה לי התנועה?
החניך יבחן את המידה שבה השפיעה חניכותו בתנועה על אישיותו והתפתחותו ויגדיר את מערכת הערכים המנחים אותו ותרומתה של התנועה בעיצובם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,477 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה2: נספח
נספח לפעולה 2. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 24. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(937 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מדוע צריכה תנועת הצופים תפיסה ערכית?
החניך יגדיר סיבות לקיומה של תפיסת עולם ערכית בצתנועת הצופים, יבחן את חשיבות קיומה של התפיסה הערכית בתנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,034 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,021 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה3: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 3. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,021 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: ערכי מוסר אוניברסליים: מיהו המחליט על הערך המוחלט?
החניך יגדיר את המושג "מוסר", יתלבט ויבחן את קיומו של המושג "ערך אבסולוטי", יציין ערכים מוסריים הנתפסים בעיניו כערכים אבסולוטיים ויבחן את תפקידה של התנועה בחינוך לערכי מוסר אנושיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,064 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי
מערך רביעי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ט'"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>