zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה: הילד הזה הוא אני
פעולה היכרות לכיתות ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(273 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/9/2010

מידע כללי קובץ הקדמה למערך הראשון לשכבה ד’
דף הקדמה למערך הראשון בתוכנית "הדרכה 2000" לחניכי שכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,771 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: הציפיות שלי
החניך יציג את הציפיות שלו מהמדריכים ומהמסגרת. כמו כן יכיר את את הציפיות של המדריך והקבוצה והמסגרת ממנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(972 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1- נספח
פתקי ציפיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: לשתף פעולה
יתרונות מול קשיים בשיתוף פעולה, התנסות עם חברים ובחינת מידת השיתוף ביניהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(179 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
דף משימה ודף תצפית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(79 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: תופס מוותר או מתפשר
התנסות במחלקות המצריכה התפשרות, בחינת התנהגויות חברתיות המצריכות התפשרויות, בחינת הדרכים להתמודדות עם קונפליקט והצורך בוויתור בכלל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,389 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: ארץ היצורים המוזרים
תרגול הקשבה ותקשורת בין חברי קבוצה, יצירת סדר חברתי המבוסס על הכשבה וכיבוד הזולת, בחינת התנהגות הקבוצה כלפי השונות שבה וקונפליקטים בין ערכים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,456 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
"תעודת זהות של היצור"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: תהליך קבלת החלטות
התנסות בקבלת החלטות, בחינת בעיות וקשיים בקבלת החלטה משותפת, זיהוי מיומנויות וערכים חשובים בקבלת החלטות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,026 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>