zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 18 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השני לשכבה ד’
"מצטרפים לצופים". ההכרות עם תנועת הצופים סמליה ומאפייניה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,166 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 11: תנועת הצופים תעודת זהות
החניך יכיר את סמליה ומאפייניה של תנועת הצופים וכן סממנים חיצוניים נוסף למאפייני התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,724 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה ראשונה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: תושייה של צופה
החניך יכיר את המונח "תושייה צופית", יתנסה ויבחן תושייה שכזו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה שנייה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,804 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: השבט שלי
החניך יכיר את מבנה השבט (הפיסי והארגוני), יבחן את משמעותו של מבנה לשבט ואת מקומה של הקבוצה בשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,879 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: הפינה שלנו
החניך ייקח חלק בטיפוחו של השבט, החניך ייקח על עצמו אחריות משותפת עם חבריו לקבוצה ולגדוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(155 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14 במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: "עובדה" מבט על השבט
החניך יכיר את המסגרות השונות שיש בשבט, יבחן את תפקידן ומשמעותן, יחקור ויעמיק במאפיינים המיוחדים של כל מסגרת.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,553 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: קבוצה, גדוד, שבט, נהגה, תנועה
החניך יכיר את המסגרת ההנהגתית - הארגונית, יפגוש ויכיר חניכים משבטים אחרים, יבחן את המאפיינים של השבט שלו לעומת שבטים אחרים בהנהגה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(191 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>