zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ הקדמה למערך שלישי
הקדמה למערך "חוקרים צעירים"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(464 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: החושים שלי
החניך יכיר את חמשת החושים, ישתמש בחושיו ויבחן את הדרך בה הוא משתמש בהם במהלך היום יום, יעריך את חשיבות החושים וילמד להשתמש בהם לרכישת ידע והרחבת עולמו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(143 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: חוקרים את העץ המשפחתי
החניך יחקור ויגלה את סיפור משפחתו, יטעם טעמים שונים של מנהגי עדות ישראל, יחווה מפגש חוויתי של הורים וילדים - עבר והווה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 24: נספח
נספח לפעולה 24. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ד'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השלישי
הקדמה למערך שלישי לשכבה ה' (בתוכנית הדרכה 2000)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(405 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 28: נספח
נספח לפעולה 28 - מערך שלישי לשכבה ד' בקלסר הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(151 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 29: חבורת סוד מוחלט בהחלט
החניך יחוש את האווירה בישראל לאחר הקמת המדינה, יבחן את סיפור חסמבה, תרומתם ומעורבותם להקמת המדינה, יכיר כלים ומיומנויות לפיתוח בעיות ופתרונן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(278 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 27: מתמצאים בלילה
החניך יכיר כלים להתמצאות בלילה, יבחן את החושים לשימוש בלילה, יחקור את החיים בטבע בלילה, וילמד לשתף פעולה עם חבריו בהתמודדות בלילה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(977 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 27: נספח
נספח לפעולה מספר 27 - מערך שלישי מהקלסר הדרכה 2000 לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(189 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 28: בסוד המחתרת
החניך יחקור ויגלה את סיפור המחתרות, יבין עקרונותיהם, יפענח כתבי סתרים ויבין חשיבות המחתרות להקמת מדינת ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(169 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>