zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ה' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
נספח לפעולה 9, מערך ראשון בהדרכה 2000 לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(211 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: "הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה"
החניך יבין את ערך החברות ויתנסה בביצוע פרוייקט הקשור לכך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(955 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: חבר לעת צרה
החניך יגידר מצבים בהם הוא נדרש לסייע לחבר בעת צרה, מה ניתן לעשות אם אין אפשרות בידו, ויבין את חשיבות מתן העזרה בין חברים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,177 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: הכלב ידידו הטוב של האדם
החניך יגדיר את המונח נאמנות, ויכיר את ההיגד: הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם". החניך יבין את הקשר בין האדם לכלבו ויבין את גודל האחריות הכרוכה בכך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,034 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: חבר מכוכב אחר
החניך יכיר את מערכת הכוכבים הסובבת אותנו ויתנסה במציאת הצפון.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,498 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך ראשון
הקדמה למערך חברות לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(637 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: שלום חבר!
החניך יבין את הצורך בפתרון סכסוכים בדרכי שלום, יגדיר כיצד פותרים סכסוכים ויגדיר את המונח הידברות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(819 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
נספח לפעולה 5, מערך ראשון לחניכי שכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(53 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: מהי חברות
החניך יבין מדוע אנשים מתחברים זה לזה. החניך יבין את מרכיבי המונח חברות והקשרו לדיבר הצופי - הצופה רע לכל חבר ואח לכל צופה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(844 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2 לחניכי שכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(290 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>