zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ו' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ הקדמה: מערך "לומדים מההיסטוריה"
פיתוח מערכת הערכים של החניך דרך סיפורים היסטוריים, הבנת תפקידה של ההיסטוריה ככלי להפקת לקחים לעתיד והכרת ציר הזמן ההיסטורי בעולם ובמדינה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(613 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: מנהרת הזמן
החניך יכיר תקופות שונות בהיסטוריה ואת סדרן הכרונולוגי על רצף הזמן.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,154 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: האדם הקדמון
החניך יכיר את דרכי ההתמודדות של האדם הקדמון עם הטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(788 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1 במערך שני לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,485 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2 במערך שני לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(398 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מגדל ושמו בבל
החניך יבין את חשיבותה של השפה ככלי-תקשורת, את המשמעות של תקשורת חיובית בין בני אדם וכי לכל אדם אמונות ודעות שונות משלו, וכי לכל אדם הזכות להביע אותן.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(716 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: תיבת פנדורה
החניך יכיר את הסיפור המיתולוגי "תיבת פנדורה" ויגדיר את המשל והנמשל בסיפור. החניך יבין כי קבוצתו מהווה מקום בטוח ומוגן להבעת רגשות, מחשבות, פחדים, חלומות וכו'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(767 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

קטעי קריאה קובץ פעולה 4: נספח
סיפור תיבת פנדורה. נספח לפעולה 4 במערך שני לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(836 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: מגלים את אמריקה
החניך יכיר את סיפור גילויה של יבשת אמריקה, יבין את חשיבות גילוי אמריקה להתפתחות העולם, את החשיבות שבשמירה על זכויות המיעוט ויבין כי בני האדם נולדו שונים זה מזה וכי יש לכבד כל שונות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,225 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
נספח לפעולה 5 במערך שני לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,056 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>