zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: עולם הערכים שלי
החניך יבחן את משמעות המושג "ערך", יגדיר את מערכת הערכים המנחה אותו וייצור לעצמו תפיסת עולם בסיסית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,760 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: מה נתנה לי התנועה?
החניך יבחן את המידה שבה השפיעה חניכותו בתנועה על אישיותו והתפתחותו ויגדיר את מערכת הערכים המנחים אותו ותרומתה של התנועה בעיצובם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,477 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מדוע צריכה תנועת הצופים תפיסה ערכית?
החניך יגדיר סיבות לקיומה של תפיסת עולם ערכית בצתנועת הצופים, יבחן את חשיבות קיומה של התפיסה הערכית בתנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,034 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: התפיסה הערכית של תנועת הצופים
החניך יכיר את התפיסה הערכית של התנועה, יבחן בעין ביקורתית את חשיבותם של הסעיפים השונים, יעמיד את התפיסה הערכית מול ההתנהגות בקבוצה ובשבט וכן מול תפיסתו, התנהגותו האישית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,272 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: ערכי מוסר אוניברסליים: מיהו המחליט על הערך המוחלט?
החניך יגדיר את המושג "מוסר", יתלבט ויבחן את קיומו של המושג "ערך אבסולוטי", יציין ערכים מוסריים הנתפסים בעיניו כערכים אבסולוטיים ויבחן את תפקידה של התנועה בחינוך לערכי מוסר אנושיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,064 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: הומניזם - הפרט במרכז
החניך יכיר את המושג "הומניזם" ואת פיתוח הפרט, יגדיר מהו מימוש עצמי ומצויינות אישית ויבחן את תפקידה של התנועה בפיתוח הפרט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: ישראל כמרכז העם היהודי
החניך יבחן את חשיבותה של מדינת ישראל כמרכז העם היהודי, יבין את החשיבות שבהיכרות עם הארץ, יבחן את משמעותה של הארץ בשבילו ואת תפקידה של תנועת הצופים בחינוך לאהבת הארץ, לקשר לארץ ולראיית הארץ כמרכז העם היהודי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,346 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: דמוקרטיה: ערך ודרך
החניך יבין את משמעות המונח "דמוקרטיה", יבחין בין דמוקרטיה כמהות לבין דמוקרטיה כפרוצדורה, ינתח בעין ביקורתית את המציאות הדמוקרטית בישראל ויבחן את משמעות הדמוקרטיה בקבוצה ובשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,440 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: כולנו יהודים...
החניך יבחן את משמעותה של היהדות, המסורת והשורשים היהודיים בחייו. יבחן את חשיבותן של המסורות והמורת היהודית בחייו של העם היהודי ויבחן את תפקידה של תנועת הצופים בחינוך לבחינת השורשים והמסורת היהודית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,235 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: פעם צופה - תמיד צופה
החניך יתנסה בפעילויות המונחות על ידי עקרונות הצופיות, יגדיר את העקרונות העומדים בבסיס הצופיות ויבחן את חשיבותה ומשמעותה של הצופיות באורח החיים הצופי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>