zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 29 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: עולם הערכים שלי
החניך יבחן את משמעות המושג "ערך", יגדיר את מערכת הערכים המנחה אותו וייצור לעצמו תפיסת עולם בסיסית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,760 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(9,613 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 24. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(621 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: מה נתנה לי התנועה?
החניך יבחן את המידה שבה השפיעה חניכותו בתנועה על אישיותו והתפתחותו ויגדיר את מערכת הערכים המנחים אותו ותרומתה של התנועה בעיצובם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,477 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה2: נספח
נספח לפעולה 2. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 24. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(937 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מדוע צריכה תנועת הצופים תפיסה ערכית?
החניך יגדיר סיבות לקיומה של תפיסת עולם ערכית בצתנועת הצופים, יבחן את חשיבות קיומה של התפיסה הערכית בתנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,034 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,021 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה3: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 3. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,021 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: התפיסה הערכית של תנועת הצופים
החניך יכיר את התפיסה הערכית של התנועה, יבחן בעין ביקורתית את חשיבותם של הסעיפים השונים, יעמיד את התפיסה הערכית מול ההתנהגות בקבוצה ובשבט וכן מול תפיסתו, התנהגותו האישית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,272 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>