zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: פרט ושכבה
החניך יבחן את תפקודו ותפקידו בשכבה, יגדיר את תפקידיה של המסגרת השכבתית מול פרטיה, יבחן את מערכת יחסי הגומלין סין הפרט לשכבה ויבחן את שכבתו ביחס למערכת יחסי הגומלין עם הפרט ביחס לתפקידיה מול חניכי השכבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,258 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה 12. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(356 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: הקבוצה כתומכת בפרטיה
החניך יגדיר את האפיונים של קבוצה התומכת בפרטיה, יבין את חשיבות היות הקבוצה תומכת בפרטיה, יבחן את ההתנהגויות הנדרשות מחברי הקבוצה על מנת לקיים קבוצה שכזו וכן יבחן את שכבתו כקבוצה התומכת בפרטיה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,145 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 13: נספח
נספח לפעולה 13. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: בדרך לשינוי
החניך יגדיר מצבים אישיים / חברתיים שבהם יש צורך משמעותי בשינוי, יבחן תהליכים המקדמים שינוי, יגדיר את המושג "שינוי חברתי" ויבחן מושג זה לאור המציאות במדינת ישראל. יבחן את עצמו ביחס לתהליכים של שינוי - אישי וחברתי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(906 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(287 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 12. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(230 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 13: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 13. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(311 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 16. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(477 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: התנסות שכבתית
החניך יתנסה בפעילות במסגרת שכבתית שבה יביא לידי ביטוי את מגוון כישוריו ויכולותיו. השכבה תתנסה בפעילות שכבתית המקדמת מיומנויות של תכנון, שיתוף פעולה, עבודת צוות וכדומה. החניך יבחן כיצד מערכת הערכים של התנועה באה לידי ביטוי בפעילות הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>