zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 22 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: על ערכים, התנהגות והקשר שביניהם
החניך יבין את חשיבותה של ההתנהגות האישית, המשקפת את התפיסה הערכית שלנו. החניך יגדיר מהי סביבה / אווירה חינוכית ויבין את חשיבותה של הסביבה והאווירה החינוכית התואמת את המסר הערכי שאליו אנו מחנכים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,380 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 21: נספח
נספח לפעולה 21. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(320 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 21: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 21. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,437 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 22: הסביבה החינוכית שלנו
החניך יבחן סביבה / אווירה חינוכית התואמת את המסר הערכי של התנועה, החניך יעמוד על מאפייני הסביבה החינוכית בשבט / בקבוצה, בהדגשת הרצוי והמצוי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,014 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 22: נספח
נספח לפעולה 22. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(297 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 22: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 22. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(290 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: החניך כמרכז ההוויה החינוכית (אך לא לבדו)
החניך יבחן את חשיבותו של הפרט בתהליך החינוכי, יבחן את תפקידה של הקבוצה כמקדמת את הפרט, יבחן את תפקידו של המדריך כמקדם את הפרט ויבחן את תפקידה של המערכת השבטית כמקדמת את הפרט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,519 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 23: נספח
נספח לפעולה 23. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(504 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 23: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 23. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,192 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: השונות החברתית
החניך יגדיר את המושג "שונות, יבחן את חשיבותה של השונות בחברה האנושית ויבחן כיצד באה שונות זו לידי ביטוי בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,737 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>