zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך רביעי

מערך רביעי חיפוש
סה"כ 25 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 30: מהי שליחות?
החניך יבחן ויגדיר את המושג שליחות. יבחן את תפקידו של השליח ויגדיר את דרכי השליחות העומדות לרשות השליח במשימתו ואת איכותן וטיבן.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(842 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 30: נספח
נספח לפעולה 30. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,025 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 30: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 30. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(184 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 31: איך עושים שליחות?
החניך יכיר את מגוון הכלים שיש ברשותו על מנת לבצע את תפקידו כשליח התנועה, יבין את חשיבות התהליך החינוכי כמקדם את מסריה של התנועה ויבחן את תפקידו כשליח התנועה בשכבות הצעירות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,413 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 31: נספח
נספח לפעולה 31. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 31: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 31. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(645 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 34: הקבוצה הצופית
החניך יבין את חשיבותה ותפקידה של הקבוצה הצופית כמסגרת בסיסית של החניך. יבין את החשיבות בתהליכי בניית קבוצה ויכיר כלים ליישום תהליכים אלו ויבין את החשיבות בהתאמת הפעילויות והתוכן לצורכי הקבוצה ומאפייניה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(916 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 34: נספח
נספח לפעולה 34. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(454 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 35: נספח
נספח לפעולה 35. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,091 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 35: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 35. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(438 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך רביעי"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>