zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ז' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 20 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: האי צדק...
החניך יזהה גורמים שונים, היוצרים רצון לשנות ולמרוד. החניך יבחן משמעויות חיוביות ומשמעויות שליליות למילה "מרד".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,125 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(185 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: "תחנת הרדיו" או "המהפכן"
החניך יעמוד על המאפיינים של מרידה. החניך ינקוט עמדה לחיוב ולשלילה לגבי מרידה במוסכמות, מרידה בחברה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,346 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: אנחנו וההורים
החניך יזהה נושאים ותחומים שבהם קיים פער בין הורים לילדים, יבחן את הסיבות לפערים אלה, יעמוד על ההשלכות של פערים אלה ויבחן את יחסיו עם הוריו על רקע פערים אלה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,984 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(332 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: חשיבה יוצרת
החניך יזהה חסרונות ויתרונות של מסורת בחברה, יבין את חשיבותה של החשיבה הביקורתית ויעריך את מקומה בחברה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,042 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
נספח לפעולה 4. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,059 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: שינוי קטן - או מהפכה של ממש
החניך יבחן: שינוי מהותי מהו?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,096 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
נספח לפעולה 5. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(954 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>