zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ח' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 11: משמעות ההבטחה
החניך יזהה את טקס ההבטחה כטקס, המסמל את כניסתו למעמד של "מועמד לחברות" בתנועה. הוא יבין כי זכותו וחובתו של החניך לקחת חלק בהנהגת התנועה ובקבלת החלטות בה ויכיר היכרות ראשונית את נוסח ההבטחה התנועתי ואת המשמעויות הטמונות בו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(959 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: על מה ולמה?
החניך יבין כי פרשנות ופירוט של אמירות ההבטחה, יש בהם כדי להגדיל את הסיכוי לקיום מיטבי של ההבטחה על-ידי חברי הקבוצה. החניך יבחן את נוסח ההבטחה ואת המשמעויות הנגזרות ממנו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,476 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: חבר בתנועת הצופים
החניך יכיר את המשמעויות ההתנהגותיות והערכיות של התחייבותו על-פי נוסח ההבטחה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: משחק ההבטחה
אמרנו כי לתנועת הצופים תפיסה ערכית, אמונה ועקרונות המנחים אותה. אמרנו גם כי חניך צופים "מבטיח" הוא חניך, המבין עקרונות ותפיסה אלה ומקבל אותם כעקרונות מנחים גם באורח חייו. גם ראינו כי עקרונות אלה באים לידי ביטוי בהכרעות יומיומיות, שבהן אנו מחליטים כיצד לנהוג או להגיב.
בפעילות זו ניציר מנגנון, שכל תפקידו להוות משוב אישי וקבוצתי, הבוחן עד כמה תואם אורח חיינו כיחידים וכקבוצה את מסר ההבטחה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,940 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: אדוני השופט...
ביחידה זו נבקש להבהיר לחניך בפעם הראשונה את האחריות הגלומה במעבר לחברות בתנועה. בפעם הראשונה, אך בוודאי לא האחרונה, נדגיש כי הוא וקבוצתו אחראים מעתה והלאה על דרך ההתנהגות של הקבוצה בתוך עצמה ובחברה הסובבת אותה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,806 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: "ממשבים"
בפעילות זו נבחן את חשיבותו של המשוב ונרכוש מיומנויות הקשורות במתן וקבלת משוב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,233 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: עושים כל שביכולתם
בפעילות זו נעסוק בנוסח ההבטחה הלכה למעשה, כלומר נבחן יחד דרכים שונות כדי לממש את עקרונות ההבטחה, ולהביא אותם לידי ביטוי במעשים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(853 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: "לעשות כל שביכולתי למען..."
החניך יבחן תחומי עשייה שונים, יגדיר תחומי עשייה שבהם היה רוצה לפעול עם חבריו לקבוצה ויממש את האמירה "לעשות כל שביכותי למען..."
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,392 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: משאל ההבטחה
האם חובה להבטיח? ומה לגבי זה שאינו מוכן לכך? האם ניתן לדחות את מועד ההבטחה? האם ניתן לשלול מחניך את ההבטחה? האם ניתן לשלול מגדוד להבטיח?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,390 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 20: סוף מעשה במחשבה תחילה
פעילות זו מהווה למעשה סיכום לתהליך ההבטחה בגדוד. החניך יבחן את אופיו של טקס ההבטחה הגדודי. החניך יחווה תהליך קבלת החלטות איכותי בקבוצה. החניך יקשר בין המבנה והאופי של טיול ההבטחה וטקס ההבטחה לבין מטרות הטקס ומערכת הערכים הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,545 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו