zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ה’ - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ (פעולה נגישה) ה1-מהן מידות הצופה-נספחים 1-4
(פעולה נגישה) ה1-מהן מידות הצופה-נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(475 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ ה1 - מהי הסתה? - נספח 1
ה1 - מהי הסתה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(356 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ה1 - מהי רכיבה בטוחה וכיצד רוכבים בטוח? נספחים 1+2
ה1 - מהי רכיבה בטוחה וכיצד רוכבים בטוח? נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1 - הצופה איש משמעת, הצופה נאמן לעמו למדינתו ולשפתו – היכן
ה1 - הצופה איש משמעת, הצופה נאמן לעמו למדינתו ולשפתו – היכן זה פוגש אותי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,636 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1- באילו דרכים אני יכול להביע את דעתי בקבוצה? - נספח 1
ה1- באילו דרכים אני יכול להביע את דעתי בקבוצה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1 - אילו חגים נחוגים בחברה הישראלית? - נספח 1
ה1 - אילו חגים נחוגים בחברה הישראלית? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1- אילו חגים נחוגים בחברה הישראלית?- נספח 2
ה1- אילו חגים נחוגים בחברה הישראלית?- נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1 - כיצד אפשר ליישב מחלוקות בקבוצה? - נספח 1
ה1 - כיצד אפשר ליישב מחלוקות בקבוצה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1- כיצד חברי לקבוצה משפיעים עלי וכיצד אני משפיע עליהם? נספח
ה1- כיצד חברי לקבוצה משפיעים עלי וכיצד אני משפיע עליהם? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה1 - למה גבולות חיוניים לקבוצה? -נספחים 1-3
ה1 - למה גבולות חיוניים לקבוצה? -נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>