zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ה’ - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ה2 - האם גם בעלי חיים צריכים - נספח 1-4
ה2 - האם גם בעלי חיים צריכים - נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(377 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ה2 - הצופה טהור בדבריו, הצופה דובר אמת. היכן זה פוגש אותי?-
ה2 - הצופה טהור בדבריו, הצופה דובר אמת. היכן זה פוגש אותי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מה חשוב לי שיהיה בחיי המשפחה שלי? - נספח 1
ה2 - מה חשוב לי שיהיה בחיי המשפחה שלי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מה מקומי במשפחה? - נספח 1
ה2 - מה מקומי במשפחה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מהן חובותיי וזכויותיי במשפחה ?- נספח 1
ה2 - מהן חובותיי וזכויותיי במשפחה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - למה חשוב לנקות אחרינו ?- נספחים 1+2
ה2 - למה חשוב לנקות אחרינו? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(565 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מה אני אוהב במשפחה שלי ואיך אני רוצה להביע את זה?- נספ
ה2 - מה אני אוהב במשפחה שלי ואיך אני רוצה להביע את זה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(144 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מה הופך משפחה למשפחה? - נספח 1
ה2 - מה הופך משפחה למשפחה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,420 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2 - מה משמעות כיבוד ההורים, וכיצד זה מתבטא? - נספחים 1+2
ה2 - מה משמעות כיבוד ההורים, וכיצד זה מתבטא? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה2- מהי דרגה ג’?- נספחים 1+2
ה2- מהי דרגה ג’?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>