zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ה’ - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ה4- מהי גבורה (בשואה ובכלל) ומיהו גיבור? - נספח 1-2
ה4- מהי גבורה (בשואה ובכלל) ומיהו גיבור? - נספח 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(427 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ה4 - מהי אחריות? - נספח 1
ה4 - מהי אחריות? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - מהם היתרונות והחסרונות של רשת האינטרנט, וכיצד נוכל לשמו
ה4 - מהם היתרונות והחסרונות של רשת האינטרנט, וכיצד נוכל לשמור על עצמנו? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(277 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - מהי חשיבה ביקורתית ומדוע היא חשובה? - נספח 1
ה4 - מהי חשיבה ביקורתית ומדוע היא חשובה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(277 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - יום העצמאות ויום הזכרון - היכן זה פוגש אותי?- נספחים 1+
ה4 - יום העצמאות ויום הזכרון - היכן זה פוגש אותי? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - יום השואה- מהי גבורה בשואה ובכלל ומיהו גיבור? - נספח 1
ה4 - יום השואה- מהי גבורה בשואה ובכלל ומיהו גיבור? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(473 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - איך אני מחליט? - נספחים 1+2
ה4 - איך אני מחליט? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

נספח קובץ ה4 - מה משמעות הסיסמה היה נכון בחיינו ?- נספחים 1+2
ה4 - מה משמעות הסיסמה היה נכון בחיינו? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(442 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 24/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו