zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ה’ - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ה5 - מה מפריע לי בשבט ומה אני יכול לעשות בנדון? - נספח 1
ה5 - מה מפריע לי בשבט ומה אני יכול לעשות בנדון? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - שתי מידות הצופה - איפה זה פוגש אותי? נספח 1
ה5 - הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת. הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם - איפה זה פוגש אותי? נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(247 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - מה קורה בשכונתי? - נספח 1
ה5 - מה קורה בשכונתי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(22 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - מהו שוויון הזדמנויות? - נספחים 1-3
ה5 - מהו שוויון הזדמנויות? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(889 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - מהי קיימות אקולוגית? - נספחים 1+2
ה5 - מהי קיימות אקולוגית? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(277 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - מי היא האוכלוסייה המבוגרת בחברה שלנו? נספח 1
ה5 - מי היא האוכלוסייה המבוגרת בחברה שלנו, ומהם האתגרים העומדים בפניה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(269 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ה5 - מיהו נחשון? - נספחים 1+2
ה5 - מיהו נחשון? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(288 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו