zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ו' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ו1- מה מחבר בין האדם והטבע - נספח 1
ו1- מה מחבר בין האדם והטבע - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(353 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ו1 - איך הוקמה תנועת הצופים? - נספחים 1+2
ו1 - איך הוקמה תנועת הצופים? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(741 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - למה אני צריך קהילה? - נספח 1
ו1 - למה אני צריך קהילה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - מה היה בשנה שעברה? - נספח 1
ו1 - מה היה בשנה שעברה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(251 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - מה מחבר בין האדם והטבע? - נספח 1
ו1 - מה מחבר בין האדם והטבע? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(74 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - מהי חברות? - נספחים 1-4
ו1 - מהי חברות? - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - מהם גבולות חופש הביטוי ?- נספחים 1+2
ו1 - מהם גבולות חופש הביטוי ?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(256 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - מי את/ה אדון/גברת מדריך/ה? - נספח 1
ו1 - מי את/ה אדון/גברת מדריך/ה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(222 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו1 - למה אנחנו מרכלים? מה עומד מאחורי הפצת שמועות? - נספח 1
ו1 - למה אנחנו מרכלים? מה עומד מאחורי הפצת שמועות? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(251 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו