zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ו' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ו4- מיהו חבר בעידן הרשתות החברתיות - נספח 1
ו4- מיהו חבר בעידן הרשתות החברתיות - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(361 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ו4 - יום הזיכרון לנספים בסודן, מי הגיע מסודן ולמה?- נספחים
ו4 - יום הזיכרון לנספים בסודן, מי הגיע מסודן ולמה?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(261 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - מיהו גיבור תרבות ישראלי? - נספח 1
ו4 - מיהו גיבור תרבות ישראלי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,010 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - ממה מורכב סמל תנועת הצופים ולמה? - נספח 1
ו4 - ממה מורכב סמל תנועת הצופים ולמה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(352 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - איך כדאי לפתור מחלוקות? - נספח 1
ו4 - איך כדאי לפתור מחלוקות? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,403 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - מיהו גיבור בשואה? - נספחים 1+2
ו4 - מיהו גיבור בשואה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(612 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - איך זה להיות זקן?- נספחים 1-3
ו4 - איך זה להיות זקן?- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ’’בעיית’’ עובדים זרים? - נספחים 1-4
ו4- למה אומרים שקיימת ’’בעיית’’ עובדים זרים? - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ו4 - איך כדאי לפתור מחלוקות? - נספח 2
ו4 - איך כדאי לפתור מחלוקות? - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(701 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו