zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: תופס מוותר או מתפשר
התנסות במחלקות המצריכה התפשרות, בחינת התנהגויות חברתיות המצריכות התפשרויות, בחינת הדרכים להתמודדות עם קונפליקט והצורך בוויתור בכלל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,389 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: ארץ היצורים המוזרים
תרגול הקשבה ותקשורת בין חברי קבוצה, יצירת סדר חברתי המבוסס על הכשבה וכיבוד הזולת, בחינת התנהגות הקבוצה כלפי השונות שבה וקונפליקטים בין ערכים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,456 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
"תעודת זהות של היצור"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: תהליך קבלת החלטות
התנסות בקבלת החלטות, בחינת בעיות וקשיים בקבלת החלטה משותפת, זיהוי מיומנויות וערכים חשובים בקבלת החלטות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,026 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
לוח המשחק נחשים וסולמות וכרטיסיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: מגילת זכויות הילד
הכרת מגילת זכויות הילד, בחינת הסעיפים וכיצד הם באים לידי ביטוי בסביבת הילד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(926 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: חלק בתוך השלם
החניך יבחן את תרומתו לקבוצה ואת תרומתם של חבריו לקבוצה, החניך יעריך את חלקו בתוך השלם - הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,450 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 7: נספח
סעיפי המגילה באיורים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(233 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: הקופסה הפרטית שלי
החניך יגדיר את מושג הפרטיות בקבוצה, יגדיר את התחומים הנחשבים בעיניו כפרטיים ויבין כי לכל חניך הצורך בפרטיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(761 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: התנסות משותפת
החניך יתנסה בהתנסות משותפת, יביא לידי ביטוי כישורים, יכולות וכשרונות אישיים וינסח כללים מרכזיים לעבודה משותפת עם חבריו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,822 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>