zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
לוח המשחק נחשים וסולמות וכרטיסיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: מגילת זכויות הילד
הכרת מגילת זכויות הילד, בחינת הסעיפים וכיצד הם באים לידי ביטוי בסביבת הילד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(926 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: חלק בתוך השלם
החניך יבחן את תרומתו לקבוצה ואת תרומתם של חבריו לקבוצה, החניך יעריך את חלקו בתוך השלם - הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,450 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 7: נספח
סעיפי המגילה באיורים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(233 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: הקופסה הפרטית שלי
החניך יגדיר את מושג הפרטיות בקבוצה, יגדיר את התחומים הנחשבים בעיניו כפרטיים ויבין כי לכל חניך הצורך בפרטיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(761 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: התנסות משותפת
החניך יתנסה בהתנסות משותפת, יביא לידי ביטוי כישורים, יכולות וכשרונות אישיים וינסח כללים מרכזיים לעבודה משותפת עם חבריו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,822 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
דף פרוייקט ורשימת ציוד נדרש
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

| 1 2

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם