zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 29 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
נספח לפעולה 4. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(712 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 4. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(552 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: ערכי מוסר אוניברסליים: מיהו המחליט על הערך המוחלט?
החניך יגדיר את המושג "מוסר", יתלבט ויבחן את קיומו של המושג "ערך אבסולוטי", יציין ערכים מוסריים הנתפסים בעיניו כערכים אבסולוטיים ויבחן את תפקידה של התנועה בחינוך לערכי מוסר אנושיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,064 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 5. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(443 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: הומניזם - הפרט במרכז
החניך יכיר את המושג "הומניזם" ואת פיתוח הפרט, יגדיר מהו מימוש עצמי ומצויינות אישית ויבחן את תפקידה של התנועה בפיתוח הפרט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 6: נספח
נספח לפעולה 6. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,020 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 6: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 6. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(338 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: ישראל כמרכז העם היהודי
החניך יבחן את חשיבותה של מדינת ישראל כמרכז העם היהודי, יבין את החשיבות שבהיכרות עם הארץ, יבחן את משמעותה של הארץ בשבילו ואת תפקידה של תנועת הצופים בחינוך לאהבת הארץ, לקשר לארץ ולראיית הארץ כמרכז העם היהודי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,346 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 7: נספח
נספח לפעולה 7. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 7: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 7. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(432 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

| 1 2 | 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>