zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 22 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 24: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 24. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(385 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 25: על חינוך וערכים
החניך יבחן באיזו מידה, אם בכלל, יש לנו זכות לחנך לערכים על פי בחירתנו והשקפת עולמנו. יתנסה בהתחבטות בקונפליקטים ערכיים. החניך יבין את חשיבות הקונפליקט הערכי כדרך פיתוח החשיבה הערכית והמוסרית שלנו וייחשף למודל להפנמת ערך ויבחן את השלבים שבו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 25: נספח
נספח לפעולה 25. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,793 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 25: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 25. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(263 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 26: מהי מהות? מהו תוכן?
החניך יבין את המושגים "מהות" ו"תוכן" ויבחין בין שנייהם. החניך יגדיר את המהות מול התוכן בפעילות הצופית וכן את תפקידו של התוכן כמשרת את המהות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(949 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 26: נספח
נספח לפעולה 26. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(279 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 27: דמוקרטיה בשבט
החניך יבחן את המידה שבה מנהלת הקבוצה והשבט אורח חיים דמוקרטי. יבחן גופים דמוקרטיים בשבט ככלי לאווירה הדמוקרטית ויציע מסגרות ורעיונות נוספים ליישום בשבט לקידום האווירה הדמוקרטית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,454 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 27: נספח
נספח לפעולה 27. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(423 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 28: מתנסים...
החניך יתנסה עם חבריו לקבוצה במשימה מורכבת וייצור אווירה וסביבה חינוכית שתלווה אותם במהלך ההתנסות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,074 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 28: נספח
נספח לפעולה 28. מערך שלישי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(249 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו

| 1 2 | 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>