zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ח' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 19 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: "ממשבים"
בפעילות זו נבחן את חשיבותו של המשוב ונרכוש מיומנויות הקשורות במתן וקבלת משוב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,233 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: נספח
נספח לפעולה 16. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: עושים כל שביכולתם
בפעילות זו נעסוק בנוסח ההבטחה הלכה למעשה, כלומר נבחן יחד דרכים שונות כדי לממש את עקרונות ההבטחה, ולהביא אותם לידי ביטוי במעשים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(853 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 17: נספח
נספח לפעולה 17. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(111 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: "לעשות כל שביכולתי למען..."
החניך יבחן תחומי עשייה שונים, יגדיר תחומי עשייה שבהם היה רוצה לפעול עם חבריו לקבוצה ויממש את האמירה "לעשות כל שביכותי למען..."
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,392 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: משאל ההבטחה
האם חובה להבטיח? ומה לגבי זה שאינו מוכן לכך? האם ניתן לדחות את מועד ההבטחה? האם ניתן לשלול מחניך את ההבטחה? האם ניתן לשלול מגדוד להבטיח?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,390 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: נספח
נספח לפעולה 19. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(414 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 20: סוף מעשה במחשבה תחילה
פעילות זו מהווה למעשה סיכום לתהליך ההבטחה בגדוד. החניך יבחן את אופיו של טקס ההבטחה הגדודי. החניך יחווה תהליך קבלת החלטות איכותי בקבוצה. החניך יקשר בין המבנה והאופי של טיול ההבטחה וטקס ההבטחה לבין מטרות הטקס ומערכת הערכים הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,545 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: נספח
נספח לפעולה 20. מערך שני לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(49 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

| 1 2

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם