zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אקטואליה וידע כללי » איכות הסביבה » "עושים ירוק"

"עושים ירוק" מדורי משנה
סה"כ 36 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 4 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "מי אמר זיהום אויר ולא קיבל?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(365 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "אוי כנרת שלי"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(322 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "מי צריך את השטחים הפתוחים?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(229 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "החוקים נחלצים לעזרתנו"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(244 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "פיתוח בר קיימא"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס' 4 "אין אוויר באוויר" - זיהום אוויר נייח על ידי תעש
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(310 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס' 5 "הכנה לקראת הסיס - רמות מנשה - שטח פתוח?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(358 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "מהי פסולת"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "אז מה נשמע?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(231 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "מקורות המים שלנו?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

חותרים - בנושא פסולת
מבטיחים - בנושא אקולוגיה
משוטטים - בנושא רעש
נחשונים - בנושא זיהום אויר
סוללים - בנושא שטחים פתוחים
עופרים - בנושא מים

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור ""עושים ירוק""
במרכז כולו

| 2 | 1 3 | 4

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>