zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 29 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: דמוקרטיה: ערך ודרך
החניך יבין את משמעות המונח "דמוקרטיה", יבחין בין דמוקרטיה כמהות לבין דמוקרטיה כפרוצדורה, ינתח בעין ביקורתית את המציאות הדמוקרטית בישראל ויבחן את משמעות הדמוקרטיה בקבוצה ובשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,440 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 8: נספח
נספח לפעולה 8. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,124 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 8: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 8. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(499 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: כולנו יהודים...
החניך יבחן את משמעותה של היהדות, המסורת והשורשים היהודיים בחייו. יבחן את חשיבותן של המסורות והמורת היהודית בחייו של העם היהודי ויבחן את תפקידה של תנועת הצופים בחינוך לבחינת השורשים והמסורת היהודית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,235 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
נספח לפעולה 9. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 9. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(425 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: פעם צופה - תמיד צופה
החניך יתנסה בפעילויות המונחות על ידי עקרונות הצופיות, יגדיר את העקרונות העומדים בבסיס הצופיות ויבחן את חשיבותה ומשמעותה של הצופיות באורח החיים הצופי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 10. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(453 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: שכב"ג בצופים
החניך יגדיר את תפקידה ומקומו של השכב"ג בשבט / בהנהגה / ובחברה כולה. החניך יגדיר את תפקידו ומקומו כחלק מהשכב"ג
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,223 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

| 2 | 1 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם