zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 4 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: "עובדה" מבט על השבט
החניך יכיר את המסגרות השונות שיש בשבט, יבחן את תפקידן ומשמעותן, יחקור ויעמיק במאפיינים המיוחדים של כל מסגרת.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,553 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: קבוצה, גדוד, שבט, נהגה, תנועה
החניך יכיר את המסגרת ההנהגתית - הארגונית, יפגוש ויכיר חניכים משבטים אחרים, יבחן את המאפיינים של השבט שלו לעומת שבטים אחרים בהנהגה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(191 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: מיני ג’מבורי
החניך יבין את משמעות התנועה כתנועה בין-לאומית, חניכי הגדוד ייצרו קשר עם חניכים בתנועת הצופים במדינות אחרות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(812 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: מידות הצופה
החניך יכיר את מידות הצופה, יבחן את משמעותן כדרך חיים, יפרוט את המידות למצבים בחיי היום יום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 18: נספח
נספח לפעולה מספר 18, מערך שני בחוברת הדרכה 2000 לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(390 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: היה נכון!
החניך יבחן את משמעות הקריאה "היה נכון", יבחן דרכים ליישומה,וייקח חלק בפעילות קהילתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,424 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: נספח
נספח לפעולה מספר 19 מתוך המערך השני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 20: הכל התחיל בבאדן פאוול או "מצטרפים לצופים"
החניך יכיר את סיפורו של באדן פאוול, החניך יתנסה בעקרונות שונים מעולם הצופיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: נספח
נספח לפעולה מספר 20, מתוך המערך השני בקלסר לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,607 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: הכרזת העופר
החניך יביא לידי ביטוי את עקרונות שכבת העופרים, החניך יחווה חוויה סביב הצטרפות לשכבת העופרים בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

| 3 | 2 | 1 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>