zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » מפעלי קיץ

מפעלי קיץ מדורי משנה
סה"כ 67 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ תהליך הדרכתי בתהליך קיץ
נקודות עיקריות לבדיקה בתהליך ההדרכתי של הקיץ
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(87 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מידע כללי קובץ חוברת מידע לקראת הקורסים התנועתיים
חילקנו את ההתייחסות לבעל התפקיד בשני מישורים:
1. מה מקבל בעל התפקיד בקורס?
2. מה צריך לקבל בעל התפקיד בשבט ובהנהגה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(294 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הצעה לתוכנית עבודה לחלוץ הנהגתי במחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה למרכזי הפעילות
מרכזי הפעילות מותאמים לפי שכבת הגיל ןיערכו בין שעה לשעה וחצי.
כל שכבת גיל תשובץ לשני מרכזי פעילות. כל מרכז יכיל עד 25 חניכים, במידה וקבוצה גדולה ממספר זה, היא תפוצל ותקבל מרכז פעילות נוסף. ייתכן ושבטים קטנים ישובצו יחדיו למרכז פעילות בשעות מסוימות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(90 KB)
הקובץ חובר ע"י הצעה למרכזי פעילות ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הצעת מבנה לתחרות במחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(70 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ חוברת בנושא מחנאות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(534 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ ממה בנוי תיק הפעילות למחנה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(75 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מידע כללי קובץ הדרכה ומחנה
למה יש להתייחס ומה צריך להכיל תיק פעילות למחנה קיץ?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(66 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מידע כללי קובץ המתודה הצופית
המתודה הצופית היא כלי העברה נהדר שבעזרתו אנו יכולים להעביר כל נושא העולה בדעתנו עם קצת רצון ומחשבה. הייחוד של הכלי הצופי הוא בכך שהחניך מקבל חומר על ידי התנסות ועושה זאת בדרך אתגרית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לגיחת ז’ במחנה
מטרות:
1. היכרות וגיבוש של החניכים בין השבטים.
2. עמידה במשימות מאתגרות במיוחד. הענקת תחושת מסוגלות וביטחון.
3. פיתוח יכולות עבודה בצוות. שיתוף פעולה, תקשורת, מנהיגות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מחנה קיץ
קורס הדרכה
שירי מחנה קיץ

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלי קיץ"
במרכז כולו

| 4 | 3 | 2 | 1 5 | 6 | 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>