zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי אתגר

טיולי אתגר חיפוש
סה"כ 62 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ טבלת מצאי לנושאים בטיול
על מה מדברים בטיול, על מה מדריכים, איך אני יודע שנגעתי בכל התחומים האפשריים?
הנה לדוגמא של טבלת מצאי להדרכה נושאית בטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מאמרים קובץ "על הגבולות של המתודיקה"
איזו מתודיקה אתם מעדיפים לראות בטיול? האם כל מתודה צריכה להיות מזעזעת???
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(134 KB)
הקובץ חובר ע"י אוריאל פיינרמן ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מאמרים קובץ לשם מה טיול?
האם מטרת הטיול היא לימוד או רק כיף?, מה אני יכול להרוויח מטיול ואלו מטרות חינוכיות אני יכול לקשור אליו?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(102 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ מנחה לכתיבת תיק טיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(538 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף הדרכה ומפעלים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ נקודות לבדיקה לקראת הטיול
לוגיסטיקה, פרסומים, טיולי הכנה, הדרכה - האם חשבתם על הכל? - הנה כמה נקודות שאולי לא חשבתם עליהם
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(43 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת טיולי אתגר 2007
חוברת טיולי אתגר (ט) של הנהגת ירושלים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(523 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת ירושלים מהנהגת ירושלים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

הצעת פעילות קובץ הטיול הצופי - פעילות פתיחה
הערך המנחה לפעולה:
תנועת הצופים תחנך להכרת ואהבת הטבע, לחיים בטבע ולשמירה על איכות הסביבה. התנועה תשתמש בצופיות ככלי חינוכי מרכזי בפעילות התנועה.

ומטרות הפעולה יהיו לחשוף את החניך לטיול הצופי ככלי חינוכי לקידום מטרות.
ולאפשר לחניך לעמוד על הדגשים העיקריים בהדרכת טיול.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(68 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/3/2007

הצעת פעילות קובץ הטיול הצופי - החניך בדרך למדריך בטיול
במסגרת קורס ההדרכה, החניך יבין כיצד עליו בתור מדריך, להתמודד עם סיטואציות בעייתיות העלולות לצוץ בטיול הצופי.
וכיצד הוא כמדריך יוכל לנצל את הטיול הצופי על-מנת לפתח את הפרט כפרט ואת הפרט כחלק מקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(62 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/3/2007

הצעת פעילות קובץ שדאות ובישולי שדה
בדפים הבאים מפורט החומר השדאי אותו אנו רוצים שהחניכים יעברו. לכל המשימות ישנם דפי הסבר עם הצורה שבה הדברים צריכים להיעשות. חלק מהמשימות בנויות בצורה כזו שהמדריך מלמד והחניכים מעבירים משחק וחלקם בנויות בצורה כזו שהחניך המתרגל מקבל את דף ההסבר לפני כן ומלמד את שאר הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(52 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/3/2007

הצעת פעילות קובץ קתימב"ה
העברת קתימב"ה נ"ס + העברת משחק\דיון\סיפור במהלך טיול אתגר.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(63 KB)
הקובץ חובר ע"י חן צירינסקי ואמיר דולב משבט ארנון ופורסם באתר ביום 22/3/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי אתגר"
במרכז כולו

| 4 | 3 | 2 | 1 5 | 6 | 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>