zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי פסח

טיולי פסח חיפוש
סה"כ 77 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ מה יש להגיש בתיק טיול
מה יש להגיש בתיק טיול - דוגמא מאת הנהגת ירושלים למסמך אותו יש להגיש לפני הטיול - תעבדו איתו נכון והוא יוכל לסייע לכם רבות בתכנון הטיול ובביצועו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(408 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת ירושלים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ קריטריונים להדרכה טובה בטיול
בחן את עצמך!
מהם הקריטריונים להדרכה טובה בטיול, האם אני מתאים את עצמי אליהם?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(43 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ מערך פעילות לטיול פסח
הצעת מערך פעילות לשכבות הצעירות בטיול פסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י "צוות חשש-ה" ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ מערך פעילות אזורים בארץ - בדגש על הכרמל
מערך פעילות אזורים בארץ - בדגש על הכרמל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ סי"ס 2007!
חוברת ההדרכה סי"ס 2007 של הנהגת שרון דרום (טיולי פסח - אתגר)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(620 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת שרון דרום מהנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ טבלת מצאי לנושאים בטיול
על מה מדברים בטיול, על מה מדריכים, איך אני יודע שנגעתי בכל התחומים האפשריים?
הנה לדוגמא של טבלת מצאי להדרכה נושאית בטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מאמרים קובץ "על הגבולות של המתודיקה"
איזו מתודיקה אתם מעדיפים לראות בטיול? האם כל מתודה צריכה להיות מזעזעת???
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(134 KB)
הקובץ חובר ע"י אוריאל פיינרמן ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מאמרים קובץ לשם מה טיול?
האם מטרת הטיול היא לימוד או רק כיף?, מה אני יכול להרוויח מטיול ואלו מטרות חינוכיות אני יכול לקשור אליו?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(102 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ מנחה לכתיבת תיק טיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(538 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף הדרכה ומפעלים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ חניכים בתהליך פסח
חניכים בתהליך פסח - דף בדיקת תחומי ביצוע
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(145 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי פסח"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
שאלון סכום על הטיול מבחינת מקום הטיול כחלק מהמטרות השנתיות, הפקת לקחים, שימור/שיפור ועוד.
| 4 | 3 | 2 | 1 5 | 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>