zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » מפעלי קיץ

מפעלי קיץ מדורי משנה
סה"כ 67 קבצים במדור זה, עמוד מס' 6 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ הצעה לדף שיבוצים למרכזי הפעילות
הסבר למילוי הטבלה:

 דף מתייחס לגדוד/שיכבת גיל.
 בטבלה שלפניך רשומים כל מרכזי הפעילות.
 רשום/י מ1 ועד 4 את העדפות למרכז הפעילות הרצוי. (1=עדיפות ראשונה)
 כל שורה מתייחסת לקבוצה אחת בגדוד. קבוצת פעילות היא עד 25 חניכים. במידה והקבוצה גדולה יש לפצלה ל-2.
 ניתן לחבר קבוצות קטנות ולשבצם למרכז אחד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(73 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הצעה לדף שיפוט תחרות צופית במחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לגיחת שכבה ח’ במחנה
מהלך הפעילות-
החניכים מתחלקים ל"אשכולות", כך שבכל אשכול כ-20 חניכים. הקבוצות מודרכות ע"י ש"ש ממגדל העמק ורצוי שיהיו מלוות במדריך ח' נוסף.
בחלקה השני של הגיחה הקבוצות עוברות בתחנות במקביל. כך שנוצרת תחושה של מעיין מסע.
הפעילות אינה תחרותית.
שאר המדריכים מתכנסים במקום הטקס ומכינים רחבה מרשימה וכתובת אש או 2.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(133 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה למודל קורס מסכם בשטח
* הצבת קונפליקטים ואתגרים
* למידה בהתנסות - חוויה/ניסוי ותהיה
* קבוצה קטנה - ביטוי מקסימלי לפרט
* אחריות ותפקיד
* טבע
* טקסיות וסמליות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ תרגום מטרות וערכים לפעילות - תהליך קיץ בשבטים
מטרת על: מיסוד המבנה הארגוני בשבטים ובהנהגה
1. צופיות ככלי חינוכי הדרכתי
2. פיתוח עקרונות העבודה התהליכים בשבטים (ארגון לומד)
3. פיתוח מנהיגות צעירה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(54 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ חוברת קורס תג היער 2006
חוברת צופיות הכוללת:
1. תורת הקשרים.
2. כפיתות.
3. ענדים.
4. מעגנים.
5. עמלנות.
6. מדורות.
7. כירות אש.
8. שדאות ומבנים.
9. התמצאות וניווט.
10. משחקים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,316 KB)
הקובץ חובר ע"י התאחדות הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מידע כללי קובץ כיצד נבחר נושא למחנה הקיץ?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(54 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ תהליך קיץ
רעיון למתודה להכנה לקראת מפעלי הקיץ.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(67 KB)
הקובץ חובר ע"י חן צירינסקי ואמיר דולב משבט ארנון ופורסם באתר ביום 23/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ התגובה החינוכית
משמעת היא כלי – אמצעי להשגת מטרות שונות בקרב הקבוצה. קיימים שני סוגי משמעת – חיצונית (פורמלית) ופנימית (עצמית).ככל שנגביר באמצעים חינוכיים את המשמעת הפנימית של החניך ושל הקבוצה כך נזדקק פחות למשמעת חיצונית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(88 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת שרון ופורסם באתר ביום 25/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ דוגמא לתחקיר הדרכה לקראת מחנה קיץ
דוגמא לתחקיר הדרכה לקראת מחנה קיץ ופתיחת שנה תוך חלוקה לתמונת מצב, תחומי ענין,ליווי ההדרכה בשבט,שכבת ט' במחנ"ק ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(146 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף הדרכה ומפעלים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 10/1/2005

מחנה קיץ
קורס הדרכה
שירי מחנה קיץ

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלי קיץ"
במרכז כולו

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 6 | 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>