zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » צמי"ד-צרכים מיוחדים » צרכים מיוחדים

צרכים מיוחדים חיפוש
סה"כ 72 קבצים במדור זה, עמוד מס' 6 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולת חאקי
החניך יבין את משמעות החאקי, יחשף לסוגים שונים של פעילות צופית, יפתח את החשיבה הצופית שלו ויתגבש עם קבוצתו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(125 KB)
הקובץ חובר ע"י שריאל וחן –מדריכות צמי"ד משבט עוגן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

מידע כללי קובץ פרס צמי"ד
נימוקי ועדת השופטים להענקת פרס "מגן הילד": על נכונותם של מובילי תנועת הצופים להקדיש משאבים, זמן ולמידה לשילוב ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים כחניכים מן המניין; על ההשקעה, ותשומת הלב המוענקת לילדים אלה במטרה לענות על צרכיהם השונים בכדי שיוכלו לקחת חלק בפעילויות השונות ועל מתן שוויון הזדמנויות אמיתי וחינוך בני הנוער לערכים של שוויון, קבלת השונה, פתיחות וסובלנות, באמצעות עשייה בפועל ומסירות רבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(65 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 14/3/2005

הצעת פעילות קובץ צופיות לחניכי צמי"ד
מתודות צופיות לחניכי צמי"ד לקויי ראיה, לקויי שמיעה ולקויים בשכלם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(132 KB)
הקובץ חובר ע"י איילת ועומרי, מדריכי צמי"ד משבט רמת חן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

קטעי קריאה קובץ קטע קריאה-צמי"ד
קטע קריאה-חניכי צמי"ד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(97 KB)
הקובץ חובר ע"י ערך- גיא עינת מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ שאלון עמדות-ילדים נכים
בקובץ מופיעים משפטים ובהם דעות ועמדות כלפי ילדים נכים. ישנן דעות שונות ואנשים בדרך כלל מסכימים עם חלק מהמשפטים ולא מסכימים עם משפטים אחרים. אך דרך השאלון מעונינים לדעת רק מה את/ה אישית חושב/ת על כל אחד מן המשפטים כשאין תשובות נכונות או לא נכונות אלא חשובה רק דעתך האישית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(81 KB)
הקובץ חובר ע"י נערך ע"י גיא עינת ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ הנחיות לכתיבת מערך צמי"ד
הנחיות לכתיבת מערך צמיד: ארגון סביבה,מבנה המערך,נורמליזציה, הדרגתיות,חוויתיות, גמישות ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(101 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת, רכז צמי''ד ופורסם באתר ביום 14/3/2005

מידע כללי קובץ חומר רקע על צרכים מיוחדים
בקובץ זה ניתן למצוא מידע על חינוך מיוחד, שילוב ילדים עם מוגבלות בחינוך הרגיל והצעת חוק לתיקון חוק החינוך המיוחד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(218 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי, רכזת צמיד תנועתית ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תהליך פתיחת שנה-צמי"ד
אופן תהליך פתיחת השנה למדריכי צמי"ד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(112 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת – רכז צמי"ד דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

מידע כללי קובץ מצגת שילוב פרטני
מצגת שילוב פרטני של חניכי צמי"ד בקבוצה "רגילה".הבניית תהליך התאמה ראוי על מנת לאפשר הזדמנות שווה לחניך צמי"ד להשתלב בפעילות של התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(255 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי- רכזת צמי"ד תנועתית מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ דגשים ורעיונות לפעילות בטיולי פסח
פעילות חריגה כמו טיול, יום צופה או מחנ"ק, היא סיבה להתלהבות רבה, אך גם לחשש גדול, בעיקר עבור חניכי צמי"ד הלוקחים בכך חלק לראשונה. בקובץ זה ניתן למצוא הצעות לדרכי התמודדות ופעילות לחניכי צמי"ד במסגרת הטיולים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(95 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת ואפרת שוחט, מרכזי צמי"ד מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "צרכים מיוחדים"
במרכז כולו

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>