zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 7 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: דמוקרטיה: ערך ודרך
החניך יבין את משמעות המונח "דמוקרטיה", יבחין בין דמוקרטיה כמהות לבין דמוקרטיה כפרוצדורה, ינתח בעין ביקורתית את המציאות הדמוקרטית בישראל ויבחן את משמעות הדמוקרטיה בקבוצה ובשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,440 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 8: נספח
נספח לפעולה 8. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,124 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 8: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 8. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(499 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: כולנו יהודים...
החניך יבחן את משמעותה של היהדות, המסורת והשורשים היהודיים בחייו. יבחן את חשיבותן של המסורות והמורת היהודית בחייו של העם היהודי ויבחן את תפקידה של תנועת הצופים בחינוך לבחינת השורשים והמסורת היהודית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,235 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
נספח לפעולה 9. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 9. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(425 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: פעם צופה - תמיד צופה
החניך יתנסה בפעילויות המונחות על ידי עקרונות הצופיות, יגדיר את העקרונות העומדים בבסיס הצופיות ויבחן את חשיבותה ומשמעותה של הצופיות באורח החיים הצופי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: דף מידע למדריך
דף מידע ללמדריך - פעולה 10. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(453 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: פרט ושכבה
החניך יבחן את תפקודו ותפקידו בשכבה, יגדיר את תפקידיה של המסגרת השכבתית מול פרטיה, יבחן את מערכת יחסי הגומלין סין הפרט לשכבה ויבחן את שכבתו ביחס למערכת יחסי הגומלין עם הפרט ביחס לתפקידיה מול חניכי השכבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,258 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 11. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(333 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>