zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי פסח

טיולי פסח חיפוש
סה"כ 77 קבצים במדור זה, עמוד מס' 8 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ המדריך בטיול
בניית מערכי הדרכה, הכנת רשימת ציוד, חניכה אישית ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(76 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

הצעת פעילות קובץ עזרים ללחץ במהלך הפעילות
מה עושים אם תכננו פעילות אבל.. זה עובד לפי התוכנית...
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(77 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תצפית בטיחות
אופן עריכת תצפית בטיחות לפני הפעילות-כגון כשלים בטיחותיים צפויים, במהלך הפעילות כגון פעולות להקטנת הסיכונים, ולאחר הפעילות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(85 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

הצעת פעילות קובץ הטיול ככלי חינוכי
החניך יבין את מטרותיו של הטיול ככלי חינוכי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(81 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ סדנא-הטיול ככלי
מה המטרות שאותן אתם מגדירים לטיול, ושאותן לא תוכלו ליישם ביום יום בשבט?
הטיול מאפשר לנו להשיג דברים שונים, אשר לא תמיד מקבלים מקום ביום יום, בשגרת הפעילות לאורך השנה, בשבט:מפגש חברתי, העברת תכנים וכו'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י נמרוד דותן, עפרה בהרב,ריקי מהנהגת חיפה ופורסם באתר ביום 9/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ טיול בשבילי
שמורת טבע/ עמוס עוז
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י עמוס עוז באמצעות חגית אליאס מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 9/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תחקיר טיול
תחקיר מרכזים צעירים, ראשג"דים, רש"צים וצוותי הפעילות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(123 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי פסח"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
שאלון סכום על הטיול מבחינת מקום הטיול כחלק מהמטרות השנתיות, הפקת לקחים, שימור/שיפור ועוד.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם