zofim.org.il
  
 


 
שבט צהלה
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט צהלה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים שבט צהלה    (132 KB)
אישור הורים - צריך למלא לכל פעילות צופים חריגה מן הרגיל (כלומר, לא פעולות רגילות. לדוגמה: טיולים למינהם, נסיעה באוטובוס, מפעלים מסוימים וכו')

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסבר רישום לפורטל הורים    (317 KB)
הסבר רישום להוריי החניכים לפורטל הורים- מערכת רישום אינטרנטית למפעלי הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס פרטים אישיים    (114 KB)
טופס פרטים אישיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פתיחת שנה שבט צהלה    (112 KB)
מכתב להורי חניכי השבט - שנת פעילות תשע"ג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ