zofim.org.il
  
 


 
שבט ארנון
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט ארנון » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (198 KB)
אישור הורים בפורמט תנועתי.
יש להביא אישור כזה חתום ע"י ההורים לכל פעילות בשנה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ג’ינגל מחנ"ק 2010 - הנהגת החוף    (2,368 KB)
שיר המחנה של הנהגת בחוף!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנחיות לרישום בפורטל ההורים    (386 KB)
מצורף דף הסבר מפורט כיצד ניתן להרשם לצופים ולכל הפעילויות במהלך השנה מבלי לצאת מהבית......

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור שחרור מגיוסים    (80 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת הדרכה לקראת טיול פסח שבטי 2010!    (2,299 KB)
החוברת בפורמט ZIP
ניתן לשחזר אותה בעזרת תוכנות UNZIP שונות...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הנחה    (128 KB)
טופס הנחה לתשלומים בשבט.
יש למלא את כל הפרטים ולצרף את המסמכים הנדרשים על-מנת שועדת ההנחות תוכל להתייחס לבקשה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ