zofim.org.il
  
 


 
שבט בזק
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט בזק » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ קובץ תשלומים לשנת תשע"ה כיתות ד,ה,ו    (151 KB)
פירוט תשלומים והנחות אחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים    (64 KB)
אישור הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ תשלומים , צמיד, לשנת תשע"ה     (139 KB)
פירוט תשלומים והנחות אחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ תשלומים לשנת תשע"ה, כיתה ט    (146 KB)
פירוט תשלומים והנחות אחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ תשלומים שכב"ג לשנת תשע"ה    (171 KB)
פירוט תשלומים והנחות אחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ תשלומים לשנת תשעה כיתות ז,ח    (150 KB)
פירוט תשלומים והנחות אחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הלוגו של אתר השבט    (48 KB)
הלוגו של האתר:]

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר הצופים    (1,971 KB)
שיר הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המנון הצופים    (1,274 KB)
המנון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דפי מידע בנושא צופיות- קשרים צופיים    (903 KB)
דף מידע עם כמות גדולה של קשרים צופיים! כנסו!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ