zofim.org.il
  
 


 
שבט רועי
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט רועי » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים שבטי    (72 KB)
אישור הורים שבטי לפעילות חרגיה/מיוחדת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשת סבסוד    (130 KB)
טופס בקשת סבסוד כלכלי לפעילות השבט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס פעילות חריגה    (132 KB)
כשהצוות מעוניין לעשות פעילות מיוחדת שנחשבת לחריגה עליו להגיש טופס זה למרכז השבט ולקבל את אישורו

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מפת האיזור- מושב בית זית!    (228 KB)
מפת המושב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ