zofim.org.il
  
 


 
שבט אופק
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט אופק » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ מדריך לפורטל הורים    (569 KB)
מדריך לפורטל הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תחקיר פעילות מיוחדת    (269 KB)
טופס תחקיר לפעילות מחוץ לשבט או פעילות מיוחדת בגבולות השבט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנחיות לבקשת קבלת הנחה לתשלום לתנועת הצופים    (38 KB)
הנחיות לבקשת קבלת הנחה לתשלום לתנועת הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להנחה    (113 KB)
טופס בקשה להנחה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הגשת נושא למחנה    (53 KB)
.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ