zofim.org.il
  
 


 
שבט מודיעין
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט מודיעין » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (69 KB)
טופס אישור הורים לפעילות חריגה.
טופס זה רלוונטי לכל פעילות אשר מתקיימת בשבט הכוללת פעילות לילית (לאחר השעה 23:00), פעילות עם לינה ו/או פעילות מחוץ לירושלים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשת סבסוד (תשע"ד) - על סמך בקשה קודמת    (85 KB)
טופס בקשת סבסוד לשנת הפעילות תשע"ד המיועד למי שכבר הגישו בקשת סבסוד בשנת הפעילות הנוכחית בלבד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים שנתי    (88 KB)
טופס אישור הורים לפעילות שנתית.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשת סבסוד (תשע"ד)    (88 KB)
טופס בקשת סבסוד לשנת הפעילות תשע"ד.
אין באפשרותנו לטפל בטפסים שלא יתקבלו מלאים, יחד עם כל האישורים הרלוונטיים (לדוג', העתק של תלושי המשכורת).

את הטופס וכל האישורים יש להעביר ישירות למרכזים הבוגרים (באחד מימי הפעילות), באמצעות האי-מייל (shevet.modiin@gmail.com), או באמצעות הפקס (02-6791874).

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ