ברכות לשלוחת איתן הוד השרון החדשה!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 1/9/2016