zofim.org.il
  
 


 
שבט רשפים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט רשפים » כתבה: פורטל הורים

תמונת מגזין פורטל הורים פורסם על ידי רשפים
בתאריך 22/9/2011
בכתבה זו צפו 7388 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווהקובץ נלווה:  קובץ נלווה  מכתב רישום-תשעג.doc (568 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »