zofim.org.il
  
 


 
שבט רשפים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט רשפים » כתבה: פלייר מחנה קיץ

תמונת מגזין פלייר מחנה קיץ פורסם על ידי צוות מרכזים
בתאריך 28/5/2012
בכתבה זו צפו 4483 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווהקובץ נלווה:  קובץ נלווה  מחנה קיץ!.pdf (1,327 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »