zofim.org.il
  
 


 
מחלקת הדרכה
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת הדרכה » ארכיון הכתבות » כתבה: שבטים ירוקים 2015

תמונת מגזין שבטים ירוקים 2015 פורסם על ידי מחלקת הדרכה
בתאריך 3/9/2015
בכתבה זו צפו 2072 גולשים

מה משותף לשבט נמרוד באשקלון, צופי ים חיפה וחורב בתל אביב?

הם, יחד עם עוד שלושים שבטים נוספים, הפכו בשנים החולפות לשבט ירוק! שבט שחושב ופועל תוך התחשבות בסביבה, חוסך במשאבים, מנהיג שימוש חוזר בחומרים ומעלה מודעות לשמירה על איכות הסביבה בקרב חבריו.

בעקבות העבודה הנפלאה שעשו שבטים אלו והצלחת הפרויקט, תנועת הצופים (בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומועצת תנועות הנוער) ממשיכה לטפח שבטים ירוקים והשנה, גם אתם יכולים להיבחר.

שלחו אלינו את התכנית שלכם לשבט ירוק, איזה צעדים תעשו כשבט ירוק? כיצד תקדמו את נושא איכות הסביבה בשבט? איזה יוזמות מקוריות ורעיונות יצירתיים יש לכם לשילוב ערכי סביבה בפעילות השבטית?

וועדת היגוי של כל הגופים השותפים בפרויקט יבדקו את התכניות ויבחרו כעשרה שבטים.  בסוף הכתבה כתובים הקריטריונים להסמכה כשבט ירוק אז חשוב לכלול אותם בתכנית שלכם. השבטים הנבחרים יזכו לליווי, מפגשי לימוד והעשרה בתחום, ולמעלה מ-8,000 ש"ח כדי להוציא לפועל את התכנית! שימו לב, כל התכניות צריכות להיות מוגשות עד לסוף חודש ספטמבר ל: reli@zofim.org.il אז הזדרזו!

**שימו לב, שבטים שהוסמכו כירוקים בשנת תשע"ה מוזמנים להגיש תכנית נוספת להמשך הפעילות הירוקה בשבט. על השבט הממשיך להציג תכנית עבודה שאינה חוזרת על מה שבוצע בשנה שעברה אלא תכנית חדשה ובה הרחבה והעמקה של מה שנעשה בשנה שהסתיימה.

 

קריטריונים להגשת סניף ירוק

מוצגים בזאת הקריטריונים להסמכת "סניף ירוק" של תנועת נוער כפי שנקבעו על ידי ועדה משותפת למשרד הגנת הסביבה , משרד החינוך ומועצת תנועות הנוער.

1.       קיום ועדה ירוקה /ועדת איכות סביבה  -חובה

2.       אורח חיים מקיים - (חובה לקיים לפחות 3 קריטריונים מתוך סעיף זה)

א.      הקמת פינת הפרדת פסולת כולל כתיבה והטמעה של נוהל פינוי ומיון פסולת.

ב.      הנהגת שימוש חוזר בחומרים – השימוש החוזר יהיה בחומרים שנעשה בהם שימוש בעבר ובתנאי "שהמוצר החדש" (הדבר שמייצרים מהחומרים בשימוש חוזר) יהיה מוצר הנדרש לשימוש במסגרת הפעילות של התנועה

ג.       ביצוע פעולות לעידוד השימוש במוצרים יד שניה

ד.      יוזמות לחסכון במשאבים

ה.     סניף נקי ואסתטי

ו.        נראות העשייה הירוקה

3.       ידע ומודעות - חובה

א.      שילוב ערך בתחום סביבה וקיימות עם אחד מערכי התנועה בפעילויות / במפעלים (טיולים/מחנות)

ב.      הכשרה ולימוד הנושא בסניף .

ג.       כתיבת אמנה סביבתית סניפית מחייבת – רשות.

4.       קידום אזרחות פעילה המובילה לשינוי בקהילה - (חובה  לקיים לפחות קריטריון אחד מתוך סעיף זה)

א.      ביצוע פעולות להנחלת ערכי סביבה וקיימות בקהילה.

ב.      אקטיביזם למען איכות הסביבה .

ג.       שיתופי פעולה עם גופים ירוקים.

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה